CSR

Cíleným rozvojem železniční dopravy přispíváme k zelené budoucnosti naší planety.

Zelená budoucnost naší planety

Cíleným rozvojem železniční dopravy přispíváme k zelené budoucnosti naší planety. Naše společnosti vlastní ISO certifikáty 14001. V rámci našich aktivit hledáme způsoby, jak co nejvíce dopravy přesunout na železnici. Také ekologie na pracovišti je pro nás důležitým faktorem, ke kterému inspirujeme zaměstnance i naše okolí. Postupně zavádíme různá opatření a inovace, abychom snížili náš dopad na životní prostředí (včetně snižování energetické náročnosti, třídění odpadu apod.).

Zelená budoucnost naší planety
Investujeme do vzdělání

Investujeme do vzdělání

Naši manažeři spolupracují s vysokými a středními školami a poskytují poradenství studentům. Řada projektů je realizována ve spolupráci s externími akademickými a výzkumnými institucemi nebo profesními organizacemi, kterým tak dáváme prostor k dalšímu růstu společně s námi. Podporujeme rozvoj duálního vzdělávání na středních školách odborného směru, protože věříme, že přináší zásadní celospolečenské změny, zejména však má pozitivní dopady na pracovním trhu. Práci s mládeží pokládá skupina za obzvláště důležitou a oboustranně prospěšnou.

Komunikací k pozitivním změnám

Společnosti se prostřednictvím sektorových sdružení zapojují do odborné diskuse o právních předpisech a jejich změnách a mimo jiné se zasazují o zachování a zlepšení postavení železnice a železničářského povolání ve společnosti a také o úctu k seniorům ve výslužbě.

Komunikací k pozitivním změnám
Týmový a sportovní duch

Týmový a sportovní duch

Chápeme význam rozvoje sportovních činností, a proto naše společnosti podporují vybrané aktivity.

Solidaritou proti lhostejnosti

Osudy lidí, postižených různými událostmi nám nejsou lhostejní, a tak v rámci našich možností usilujeme o to, jim smysluplně pomáhat.

Solidaritou proti lhostejnosti