Synergie jsou naší strategickou výhodou

Stavíme na nich náš neustálý růst, inovace a budování know-how lídra, za kterým jsou vidět výsledky. Definuje nás široká a otevřená spolupráce, a to v interním měřítku i s externími subjekty. Vysoký standard našich služeb slouží našim zákazníkům, komunitám i vlastníkům.

Vedení skupiny strategicky a investičně řídí její aktivity a rozvoj s cílem poskytovat spolehlivé a stále konkurenceschopnější komplexní služby a řešení.

Alexandra Broszová

Alexandra Broszová

Výkonná ředitelka

Alexandra se stala již v roce 2013 předsedkyní představenstva přepravní společnosti Railtrans International. Od roku 2020 jako předsedkyně představenstva strategicky řídí rovněž výrobní společnost Nymwag CS. Její bohaté zkušenosti s rozvojem železničního odvětví ji přivedly o dva roky později i do řídicí pozice ve vedení skupiny Richardi Transport, kde se stala členkou a později předsedkyní správní rady.

Je předsedkyní několika výkonných a dozorčích orgánů v rámci AZC Group a zastřešuje činnosti související s finančními aspekty realizace strategických plánů.

V minulosti byla Alexandra v rámci různých společností AZC odpovědná za finanční řízení, treasury , řídila vztahy jednotlivých společností s bankami a finančním sektorem. V současnosti je již členkou vrcholového managementu skupiny, přičemž je odpovědná zejména za komplexní rozvoj a koordinaci investičního procesu v rámci skupiny a také za posuzování a řízení akvizic.

Absolvovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě.
Petr Vlček

Petr Vlček

Ředitel Business Development

Petr se stal součástí vedení skupiny Richardi Transport v roce 2022. Je výkonným vrcholovým manažerem a zároveň místopředsedou představenstva společnosti Nymwag CS, která se také díky jeho znalostem a zkušenostem jeho týmu stala za krátkou dobu od svého založení trojkou na evropském trhu. Má více než 20 let praxe v řízení středních a velkých společností v oblasti logistiky a inženýrství.

Ze svých předchozích manažerských pozic má Petr rozsáhlé zkušenosti s řadou fúzí a akvizic (M&A), například s finančními analýzami, řízením projektů, finančním a controllingovým řízením, krizovým řízením společností a následným zavedením standardních podnikových procesů.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Aktivity

Vlaky jsou naší vášní.

Fungujeme jako „rodinný podnik“.

Podnikáme odpovědně a spolehlivě.

Našimi prioritami jsou efektivita, nejvyšší kvalita a bezpečnost.

Principy

Náš tým spojují hodnoty:

Profesionalita

Spolupráce a sdílení

Odpovědnost

Flexibilita

Výkonnost

Udržitelnost

Činnost

Při řešení nízkoemisní přepravy jsme pro naše partnery nenahraditelnou alternativou.

Trvale hledáme nové investiční příležitosti a hodnotná týmová partnerství v Evropě i po celém světě.

Stanovených cílů dosahujeme trvalým růstem a inovacemi.

O nás