Moderní výroba, služby a řešení vlakové nákladní přepravy

Railtrans International, a.s.

Railtrans International je významný středoevropský přepravce, který v roce 2020 získal v Německu bezpečnostní licenci a jako speditér tak poskytuje služby klientům v převážné většině evropských zemí. Přepravuje zboží v Maďarsku, na Slovensku, v České republice, Rakousku a Německu.

ZOBRAZIT WEBSTRÁNKU
Railtrans International, a.s.

Railtrans Wagon s.r.o.

Vlastník a správce vozového parku několika tisíc technologicky vyspělých vozů pro přepravu především petrochemických produktů. Svou specializaci na železniční cisternové vozy pro přepravu konkrétních ropných produktů rozšiřuje o řadu druhů vozů pro sypké a chemické produkty. Součástí vozového parku jsou také vlastní i pronajaté lokomotivy (včetně typů Vectron). Společnost vyvíjí společný systém zákaznických vagonů s překládkou v regionu od Německa a Polska až po Balkán.

ZOBRAZIT WEBSTRÁNKU
Railtrans Wagon s.r.o.

MMV Magyar Magánvasút Zrt.

Společnost MAGYAR MAGÁNVASÚT Zrt. je jedním z pěti největších soukromých nákladních dopravců v Maďarsku. Je držitelem oprávnění k přepravě řady druhů zboží, včetně nebezpečného.

ZOBRAZIT WEBSTRÁNKU
MMV Magyar Magánvasút Zrt.

NYMWAG CS a.s.

Společnost Nymwag je třetím největším evropským výrobcem vagonů: Její sídlo se nachází v tradiční oblasti výroby vagonů v České republice a bylo oživeno rozsáhlými investicemi do strojů a technologií. Firma má trvale rostoucí výrobní kapacity, technické a konstrukční zázemí, zkušený management a odbornou podporu s prokázanou schopností analyzovat příležitosti a vytvářet a implementovat životaschopné obchodní modely. Společnost připravuje další rozšíření o nové produktové řady – cisternové a kontejnerové (intermodální) vozy. Výroba se zaměřuje na nejžádanější typy.

ZOBRAZIT WEBSTRÁNKU
NYMWAG CS a.s.

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

LOKO TRANS je přední operátor nabízející komplexní služby v oblasti železniční techniky, který zajišťuje statickou a dynamickou dopravu a strojírenskou výrobu (servis železničních lokomotiv a nákladních vozů). Aktivně se věnuje také výrobě plošinových kontejnerových vozů.
Společnost intenzivně rozvíjela a rozšiřovala svou opravárenskou a výrobní činnost a postupně znásobila své servisní kapacity, mimo jiné vybudováním strategického zázemí v certifikovaných prostorách v Šuranech.

ZOBRAZIT WEBSTRÁNKU
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.