Richardi Transport je významná, dynamicky sa rozvíjajúca európska skupina spoločností patriaca k lídrom výroby vagónov, nákladnej železničnej prepravy, podporných logistických, servisných a personálnych služieb.

Spoločnosti zo skupiny sú lokalizované najmä v SVE, svoje aktivity a klientov majú na území celej Európy a rozširujú ich aj na ďalšie kontinenty, napr. do Ázie.

Skupina poskytuje vysokokvalitné a personalizované riešenia založené na funkčnom, ekonomickom a trvalo udržateľnom modeli. Dokážeme pokryť veľké teritoriálne oblasti. Ekológia a excelentnosť majú u nás špeciálne miesto.

mapa
■ RTI dopravca
■ RTI zasielateľ
■  Výroba a servisovanie

Oblasti aktivít skupiny Richardi Transport:

logo rti-mmv

Komplexné
logistické
a špedičné
služby

Individuálne
logistické
riešenia

Železničná
preprava
tovaru

Optimalizácia
logistických
a prepravných procesov
v nákladnej
doprave

Zabezpečenie prekládky

Preprava
tovaru
RID

Riadenie
vozového
parku

Komplexné
riešenie
prevádzky
vlečky

Monitorovanie prepráv

Zákaznícke
správy
na požiadanie

ECM
pre
lokomotívy

Certifikácia
SQAS,
ISO,
GMP+

logo rtiw

Dlhodobý
a krátkodobý
prenájom
vozňov

Správa
vozového
parku

ECM
pre vozne

logo loko-trans

Revízia
nákladných
vozňov

Revízia
hnacích
koľajových vozidiel

Kontrola
súpravy kolies

Mobilná
výstupná
služba

Výroba
nových vozňov

logo nmw

Výroba
nákladných
vagónov

• cisternových
• kontajnerových
• výsypných
• kapsových

Výroba
podvozkov
pre nákladné
vagóny

Vývoj
a konstrukce
nákladných
vagónov