CSR

Cieleným rozvojom železničnej dopravy prispievame k zelenej budúcnosti našej planéty.

Zelená budúcnosť našej planéty

Cieleným rozvojom železničnej dopravy prispievame k zelenej budúcnosti našej planéty. Naše spoločnosti sú vlastníkmi ISO certifikátov 14001. V rámci našich aktivít hľadáme spôsoby presunu čo najviac transportu na železnicu. Aj ekológia na pracovisku je pre nás dôležitým faktorom, ku ktorému inšpirujeme zamestnancov ako aj naše okolie. Postupne implementujeme rôzne opatrenia a inovácie pre zníženie nášho dopadu na životné prostredie (vrátane znižovania energetickej náročnosti, triedenia odpadu a pod.).

Zelená budúcnosť našej planéty
Investujeme do vzdelania

Investujeme do vzdelania

Naši manažéri spolupracujú s vysokými a strednými školami a mentorujú študentov. Viaceré projekty sa realizujú v spolupráci s externými akademickými a výskumnými inštitúciami alebo profesijnými organizáciami, ktorým tak dávame priestor na ďalší rast spolu s nami. Podporujeme rozvoj duálneho vzdelávania na stredných školách odborného smeru, čo veríme, že prináša zásadné celospoločenské zmeny hlavne však pozitívne dopady na pracovnom trhu. Prácu s mládežou skupina pokladá za mimoriadne dôležitú a obojstranne prospešnú.

Komunikáciou k pozitívnym zmenám

Spoločnosti sa zapájajú prostredníctvom sektorových združení do odbornej diskusie o legislatíve a jej novelizácii a popri inom sa zasadzujú aj za zachovanie a vylepšenie statusu železníc a železničiarskeho povolania v spoločnosti ako aj úcty k vyslúžilým seniorom.

Komunikáciou k pozitívnym zmenám
Tímový a športový duch

Tímový a športový duch

Chápeme dôležitosť rozvoja športových aktivít, a z toho dôvodu naše spoločnosti podporujú vybrané z nich.

Solidaritou proti ľahostajnosti

Ľudia postihnutí rôznymi udalosťami nám nie sú ľahostajní, a tak v rámci našich možností usilujeme o to im zmysluplne pomáhať.

Solidaritou proti ľahostajnosti