Synergie sú našou strategickou výhodou

Staviame na nich neustály rast, inovácie a budovanie know how lídra, za ktorým vidno výsledky. Definuje nás široká a otvorená spolupráca interne ako aj s externými stranami. Vysoký štandard našich služieb slúži našim zákazníkom, komunitám ako aj vlastníkom.

Vedenie skupiny jej aktivity a rozvoj strategicky a investične riadi s cieľom poskytovať spoľahlivé a stále viac konkurencieschopnejšie komplexné služby / riešenia.

Alexandra Broszová

Alexandra Broszová

Výkonná riaditeľka

Alexandra sa stala už v roku 2013 predsedníčkou predstavenstva prepravnej spoločnosti Railtrans International. Od roku 2020 strategicky riadi, ako predsedníčka predstavenstva aj výrobnú spoločnosť Nymwag CS. Jej bohaté skúsenosti s rozvojom železničného biznisu ju priviedli o dva roky neskôr aj do riadiacej pozície vedenia skupiny Richardi Transport, kde sa stala členkou a neskôr predsedníčkou Správnej rady.

Je predsedníčkou viacerých výkonných a dozorných orgánov v rámci AZC Group a zastrešuje činnosti súvisiace s finančnými aspektmi realizácie strategických plánov.

V minulosti Alexandra zodpovedala v rámci rôznych spoločností AZC za finančné riadenie, treasury, riadila vzťahy jednotlivých firiem s bankami a finančným sektorom. Aktuálne je už členkou vrcholového manažmentu skupiny, zodpovedná najmä za komplexný rozvoj a koordináciu investičného procesu v rámci skupiny ako aj posudzovanie a riadenie akvizícií.

Alexandra absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Petr Vlček

Petr Vlček

Biznis development riaditeľ

Petr sa stal súčasťou vedenia skupiny Richardi Transport v roku 2022. Je zároveň výkonným top manažérom a podpredsedom predstavenstva spoločnosti Nymwag CS, ktorá sa za krátky čas od svojho spustenia prevádzky aj vďaka jeho a jeho tímu skúsenostiam stala trojkou na Európskom trhu. Má zaznamenanú vyše 20 ročnú prax riadenia stredných a veľkých spoločností v oblasti logistiky a inžinierstva.

Z predošlých manažérskych pozícii má Petr početné skúsenosti s viacerými M&A transakciami ako sú finančné analýzy, projektový manažment, finančné a controllingové riadenie, krízové riadenie spoločností a následná implementácia štandardných firemných procesov.

Petr vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe.

Aktivity

Vlaky sú našou vášňou.

Fungujeme ako „rodinný biznis“.

Podnikáme zodpovedne a spoľahlivo.

Našou prioritou je efektivita, top kvalita a bezpečnosť.

Princípy

Náš tím spájajú hodnoty:

Profesionalita

Spolupráca a zdielanie

Zodpovednosť

Flexibilita

Výkonnosť

Udržateľnosť

Činnosť

Pri riešení nízko emisnej prepravy sme pre našich partnerov nenahraditeľnou alternatívou.

Neustále hľadáme nové investičné príležitosti a hodnotné/team up partnerstvá v Európe aj vo svete.

Stanovené ciele dosahujeme neustálym rastom a inováciami.

O nás