Moderné výroby, služby a riešenia vlakovej nákladnej prepravy

Railtrans International, a.s.

Railtrans International je významný stredo-európsky prepravca, ktorý získal bezpečnostnú licenciu v Nemecku v roku 2020, a tak ako špeditér poskytuje služby klientom vo veľkej väčšine európskych krajín. Prepravuje tovar v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Nemecku.

ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Railtrans International, a.s.

Railtrans Wagon s.r.o.

Vlastník a správca niekoľkotisícového fleetu technologicky najnovších vozňov na prepravu prioritne petrochemických produktov. Svoju špecializáciou na železničné cisternové vozne určené na prepravu konkrétnych ropných produktov rozširuje o viaceré druhy vozňov na sypké a chemické produkty. Súčasťou vozoparku sú aj vlastné a prenajaté lokomotívy (vrátane typov Vectron). Spoločnosť rozvíja spoločný zákaznícky vagónový systém s prekládkou v regióne Nemecko/Poľsko až po Balkán.

ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
Railtrans Wagon s.r.o.

MMV Magyar Magánvasút Zrt.

MAGYAR MAGÁNVASÚT Zrt. patrí medzi 5 najväčších súkromných nákladných prepravcov v Maďarsku. Je držiteľ oprávnení na prepravu viacerých druhov tovaru, vrátane nebezpečného tovaru.

ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
MMV Magyar Magánvasút Zrt.

NYMWAG CS a.s.

Nymwag je tretí najväčší európsky výrobca vagónov so sídlom v tradičnom regióne výroby vagónov v Českej republike, ktorý bol obnovený veľkými investíciami do strojov a technológie. Má neustále rastúce výrobné kapacity, technické a dizajnérske zázemie a skúsenú manažérsku a profesionálnu podporu s preukázanou schopnosťou analyzovať príležitosti a vytvárať/implementovať životaschopné obchodné modely. Spoločnosť pripravuje ďalšie rozšírovanie o nové produktové rady – cisternové a kontajnerové (intermodálne) vozne. Zameriava výrobu na najžiadanejšie typy.

ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
NYMWAG CS a.s.

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

LOKO TRANS je popredný operátor ponúkajúci komplexné služby železničnej techniky, zabezpečujúcu statickú a dynamickú dopravu a strojársku výrobu (servis železničných lokomotív a nákladných vozňov). Aktívne sa venuje aj výrobe plošinových kontajnerových vozňov.

Spoločnosť svoju opravárenskú a výrobnú činnosť aktívne rozvíjala a rozširovala, postupne znásobila svoje servisné kapacity aj prostredníctvom vybudovania svojho strategického zázemia v certifikovaných priestoroch v Šuranoch.

ZOBRAZIŤ WEBSTRÁNKU
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.