Richardi Transport je významná a dynamicky se rozvíjející evropská skupina společností, která patří k lídrům v oblasti výroby vagonů, železniční nákladní přepravy a podpůrných logistických, servisních a personálních služeb.

Společnosti skupiny sídlí převážně v regionu střední a východní Evropy, své aktivity a klienty mají na území celé Evropy a expandují i na další kontinenty, například do Asie.

Skupina poskytuje velmi kvalitní a personalizovaná řešení založená na funkčním, ekonomickém a trvale udržitelném modelu. Dokážeme pokrýt velká teritoria. Ekologie a dokonalost mají u nás zvláštní místo.

mapa
■ RTI dopravce
■ RTI zasílatel
■  Výroba a servis

Oblasti aktivit skupiny Richardi Transport:

logo rti-mmv

Komplexní
logistické
a spediční služby

Individuální
logistická
řešení

Železniční
přeprava
zboží

optimalizace
logistických
a přepravních procesů
v nákladní
dopravě

Zabezpečení překládky

Přeprava
zboží
RID

Řízení
vozového
parku

Komplexní
řešení
provozu
vlečky

Monitorování přeprav

Zákaznické
zprávy
na vyžádání

ECM
pro
lokomotivy

Certifikace
SQAS,
ISO,
GMP+

logo rtiw

Dlouhodobý
a krátkodobý
pronájem
vozů

Správa
vozového
parku

ECM
pro vozy

logo loko-trans

Revize
nákladních
vozů

Revize
hnacích
kolejových vozidel

Kontrola
soupravy kol

Mobilní
výstupní
služba

Výroba
nových vozů

logo nmw

Výroba
nákladních
vagonů

• cisternových
• kontejnerových
• výsypných
• kapsových

Výroba
podvozků
pro nákladní
vagony

Vývoj
a konstrukce
nákladních
vagonů